• Menu
 • Historie
   
  Email ons!
   
 • GRUNN.NL: Groningen in vuur
 • Vrijdag 13 april 1945 's middags om ongeveer drie uur was het moment dat de stad Groningen onder vuur werd genomen. Maandagmiddag 16 april werd het laatste hopelooze verzet der Duitschers gebroken en toen lag een deel van Groningen in puin. Maar toen was de stad ook bevrijd van een ontzettenden druk van bijna vijf jaren. De Canadeezen, onderdeel van het Geallieerde leger, dat Hitler-Duitschland aan het vernietgen was, hadden de zege bevochten.
  Er moest voor gevochten worden. Want de Duitsche bezetting - hoofdzakelijk bestaande uit S.S.-mannen en Grüne Polizei - gaf de stad niet zonder meer prijs, hoewel zij van te voren wel op de duim en vingers kon uitrekenen, dat zij vocht voor een verloren zaak. Vier dagen en drie nachten laaiden de vlammen boven Groningen zóó, dat de landslieden in wijden omtrek het hart vasthielden, verkeerend in de meening, dat van 'Gruno's Veste' geen spaan zou overblijven.
  Zoo erg is het niet geworden. Vergeleken met andere steden in ons land is Groningen er nog niet zoo bekaaid afgekomen. Maar overigens - het is erg genoeg. De granaten der Canadezen, die beukten op de woningen en gebouwen, door Duitschers bezet, hebben hun werk verricht. De 'Pantservuisten', die de Duitschers in ongebonden vernielzucht en wellust in de huizen smeten, deden de vlammen hoog oplaaien. En het offer, dat de stad Groningen voor de vrijheid brengen moest? U ziet hier, hoe juist de uit architectonisch oogpunt mooiste twee zijden van de Groote Markt onherstelbaar zijn vernield.

  << Vorige Volgende >>

 • Gastenboek
 • Lees en schrijf het gastenboek
 • Email ons