• Menu
 • Historie
   
  Email ons!
   
 • GRUNN.NL: Sichtermanhuis op Ossenmarkt
 • Met het realiseren van de mooiste parkeergarage van Groningen onder de Ossenmarkt, werd het autoblik verwijderd van dit fraaie marktplein. Want door het plein in lege staat terug te brengen werd eigenlijk de historische en architectonische waarde van het totale plein weer hersteld. Alle panden en gevels kwamen weer goed tot hun recht en dan vallen ook de fraaie gevels meer op. Dat brengt ons tot het pand Ossenmarkt 4-6.

  Het pand Ossenmarkt 4-6 staat bekend als het Sichtermanhuis, vernoemd naar de in 1692 in Groningen geboren Jan Albert Sichterman. De man had gekozen voor een loopbaan als militair en in die tijd werden meningsverschillen nogal eens uitgevochten middels een duel. Zo ook Sichterman, die in een duel per ongeluk zijn tegenstander doodstak. Het zat hem absoluut niet lekken en hij week uit naar Indie en trad in dienst van de Verenigde Oostindische Compagnie. Hij maakte carriere en klom op van onderkoopman tot directeur van de Bengalen. Niet alleen zakelijk ging het hem goed af, maar ook prive want hij trouwde een schatrijke vrouw, stichtte diverse bedrijven en fabrieken en bleef ruim 28 jaar in de tropen.
  Hij had zoveel geld en fortuin vergaard dat hij in 1745, toen hij zijn terugkeer naar Nederland voorbereidde, 2 schepen nodig had om al zijn schatten en bezittingen te vervoeren. Hij belandde uiteindelijk weer in Groningen en toen hij met zijn schepen in de stedelijke wateren lag nabij de Ossenmarkt schijnt hij gezegd te hebben dat hij ooit het mooiste huis van Groningen zou bouwen aan de Ossenmarkt. 5 jaren na zijn terugkeer in Groningen gaf hij opdracht tot het bouwen van "het mooiste huis van Groningen". Dat huis, het huidige pand aan de Ossenmarkt 4-6, vond hij zelf na de realisering niet zo geslaagd, maar de toenmalige en tegenwoordige stadjers denken daar duidelijk anders over. Het pand was extern rijk versierd maar intern vele malen mooier en waren de wanden voorzien van schilderijen van Hollandse en Italiaanse meesters. Het pand werd ingericht met schitterend meubilair, gouden en zilveren serviezen, Chinees en Japans porselein en allerlei zeer fraaie kunstschatten. Sichterman had letterlijk zijn kunstschatten opgestapeld in zijn huis.

  Niet alleen in huis maar ook in de stad gedroeg Sichterman zich als een koning. Hij reed door de stad met een fraaie koets met 6 paarden, had inlandse bedienden en had als gewoonte om wekelijks vanaf het bordes van zijn huis geldstukken te strooien naar het "volk"dat zich voor zijn huis verzameld had. Naast een weldoender voor de armen was Sichterman een rokkenjager en vele rechtszaken werden gevoerd om de man tot bedaren te brengen. Sichterman zou vooral geinteresseerd zijn geweest in de echtgenoten van predikanten. Een van de advokaten in de stad Groningen, ene Kersteman, memoreerde een goed jaarsalaris te hebben ontvangen om Sichterman bij te staan bij de juridische afwikkeling van zijn escapades met getrouwde vrouwen.

  Sichterman overlijdt op 15 jan. 1764 in Groningen en omdat hij vele schulden heeft achtergelaten werden zijn bezittingen geveild. De catalogi van deze veilingen die bewaard zijn gebleven geven slechts een onvolledig beeld van de bezittingen van Sichterman. Maar ondanks dat geven ze een indruk van de enorme rijkdom van de man. Wat te denken van de veiling waarin de volgende, niet volledige, zaken werden verkocht:

  • 404 schilderijen van o.a. Rembrandt, Hals, Rubens, Ter Borch, Steen, Ruysdael.
  • Uitgebreide bibliotheek met atlassen, boeken en wetenschappelijke literatuur.
  • 10 ruim 180 delige serviezen
  • 43 koffie en theeserviezen
  • 17 kwispedoors etc. etc.
  In 1770 werd het huis verkocht en de nieuwe eigenaar slitste het huis in 2 delen, zoals het thans nog steeds in gebruik is. Het balcon dat boven de voordeur hing werd verwijderd en staat thans in het Groninger Museum. Het huis werd door vele mensen bewoond en het heeft zelfs nog enkele jaren dienst gedaan als Hoofdcommissariaat van Politie. In 1977 verdween de politie uit het pand en het naastgelegen koetshuis werd verkocht en opgeknapt. Thans is in het koetshuis een advokatenkantoor gevestigd.
  De beide huizen aan de Ossenmarkt worden thans door particulieren bewoond. Zij zullen zich goed beseffen in welk historisch perspectief zij hun huidige huis moeten bezien. De vele Groningers die dagelijks aan het pand voorbijrijden of hun auto in de ondergrondse parkeergarage stallen, zullen nauwelijks besef hebben van wat zich in en om het pand Ossenmarkt 4-6 heeft afgespeeld en wie er gewoons heeft.

  Het Sichtermanhuis, een van de vele historische panden in de stad Groningen met een rijke geschiedenis en een originele oorsprong.


  © 2017 G.J. Groote